CentOS 7’de NetworkManager Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

NetworkManager’ı Devre Dışı Bırakma

Aşağıdaki adımlar NetworkManager servisini devre dışı bırakacak ve arayüzün sadece şebeke servisi tarafından yönetilmesini sağlayacaktır.

1. NetworkManager tarafından yönetilen arayüzlerin hangileri olduğunu kontrol etmek için

# nmcli device status

Bu, tüm ağ arayüzlerini STATE ile birlikte listeleyen bir tablo görüntüler. Ağ Yöneticisi bir arabirimi denetlemiyorsa, STATE’si yönetilmeyen olarak listelenir. Başka bir değer, arabirimin Network Manager kontrolü altında olduğunu gösterir.

2. NetworkManager servisini durdurun

# systemctl stop NetworkManager

3. Hizmeti kalıcı olarak devre dışı bırakın

# systemctl disable NetworkManager

4. NetworkManager servisinin devre dışı olduğunu onaylamak için

# systemctl list-unit-files | grep NetworkManager

5. Aşağıdaki parametreleri, yönetilmeyen hale getirmek için NetworkManager tarafından yönetilen /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX  arayüzlerine ekleyin.

NM_CONTROLLED="no"

Not:  NM_CONTROLLED = ”yes” ‘i “no” olarak değiştirdiğinizden emin olun, şebeke hizmeti başlatılacak bir arayüz bulamadığında “Connection activation failed” şeklinde hata verebilir.

 

“Ağ” servisine geçme

NetworkManager devre dışı bırakıldığında, arayüz, network servisi ile kullanılmak üzere yapılandırılabilir. Ağ servislerini kullanarak yapılandırmak ve arayüz oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. IP adresini yapılandırma dosyasında ayarlayın: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0. Set the NM_CONTROLLED  değerini no’ya ayarlayın ve dosyaya statik bir IP adresi atayın.

NAME="eth0"
HWADDR=...
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
IPADDR=...
NETMASK=...
GATEWAY=...
TYPE=Ethernet
NM_CONTROLLED=no

2. Dosyaya eklenerek kullanılacak DNS sunucularını ayarlayın: /etc/resolv.conf

nameserver [server 1]
nameserver [server 2]

3. Network servisini etkinleştirin

# systemctl enable network

4. Network servisini yeniden başlatın

# systemctl restart network