İnternet Sitelerinde Veritabanı Sıkıntıları

Web sitelerinde bilgi depolayan yazılımlara veritabanı denir. Birçok geliştirilmiş olan yazılımlar bilgi depolayabilmektedir ancak arada farklar olmaktadır. Bu farklar bilgiyi hızlı ve verimli şekilde yönetmek ve değiştirebilmek ile ilgilidir. Veritabanı bilginin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Veritabanı doğru ve etkili bir şekilde oluşturulup kullanıldığında değer kazanmaktadır.

Kullanıcıların bilgiye ihtiyaç olduğu zaman ulaşabilmesi esastır. Veritabanı büyük miktardaki bilgiyi güvenli şekilde tutabilmekte ve bilgiye hızlı bir şekilde erişim sağlamaktadır. Veritabanı aynı zamanda Database olarak internet site ve sayfalarında geçmektedir.

Veri Tabanı Çeşitleri ve İşlevleri

Veri tabanı çeşitlerini beş farklı kategoride incelemek gerekir. Veri tabanı türlerinden her biri farklı görevler ve işlevler yapmaktadır. Bunlar; Paylaşmalı veritabanları, Nesne Ağırlıklı Veritabanları, Hiper Medya Veritabanları, Çok Boyutlu Veri Analizi ve Veri Bankalarıdır. Paylaşmalı veritabanları merkezi veritabanı ikiye ayırarak uzak işlemciler için kendi alanlarında hizmet edebilme imkanı sağlamaktadır.

Nesne ağırlıklı veri tabanında ise çizim, grafik, imaj, fotoğraf, ses ve video gösterimlerinin depolandığı yerlerdir. Hiper medya veri tabanında kullanıcılar çeşitli modülden modüle geçebilmek için kendine yol seçebilmektedir. Çok boyutlu veri analizlerinde ise kullanıcıya veriyi farklı boyutlarda görebilme olanağı sağlamaktadır. Veri bankaları ise tüm beklentilere uygun olan güncel, bütünleşik ve tarihi verileri depolayan yazılımlara denmektedir. Böylece ihtiyaca ve kullanıma göre birçok farklı türde veritabanı ortaya çıkmaktadır.

Veri Tabanı Sorunları

Sıkça karşılaşılan veritabanı sıkıntı ve sorunları sıralanacak ve tanımlanacak olunursa bunlar;

“Önemli bir veritabanı hatasından dolayı veri tabanına bağlanılamamaktadır.”,

 “Veritabanının zarar görmemiş olması olasıdır, DPM veri tabanına bağlanılamıyor.”,

 “Bir donanım veya yazılım sorunu nedeniyle veritabanının bütünlüğü zarar görmüş olabilir.”,

 “Veritabanının durumu tutarsız olduğundan DPM veri tabanına bağlanılamıyor.”,

 “Veritabanı işlemi başarısız oldu”

 “Genel bir veritabanı sorunundan dolayı DPM veri tabanına bağlanılamıyor.” gibi sorunlardır.

Sonuç olarak ortaya çıkan bu hataları çözmek için sorunun neyden kaynaklandığını bilmek gerekmektedir. Veri tabanı bozulmuş olabilmekte, bağlantı hatasıyla ilgili sorun veya veri tabanlarıyla işlem günlüklerinin yetersiz disk alanları nedeniyle ve genel veritabanı hatalarıyla alakalı sorunlar meydana gelebilmektedir. Her sorunun farklı bir çözümü olmaktadır. Bu sorunların çözümü için internet sitelerinde bilgiler yer almaktadır.