iptables ile IP İsteklerini Listeleme ve Engelleme

Linux sunucuya gelen IP isteklerini listelemek ve engellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Öncelik ile aşağıdaki komut ile sunucuya gelen IP isteklerini listeleyelim.

netstat -ntu | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n

Çıkan listede çok fazla istek yapan IP adreslerini engellemek isterseniz aşağıdaki iptables kuralı ile bu IP adresini engelleyebilirsiniz.

iptables -A INPUT -s IP Adresi -j DROP
iptables -A INPUT -s IP Adresi -j REJECT

Bloklanan IP adresinin engelini kaldırmak isterseniz aşağıdaki kural ile yapabilirsiniz.

iptables -D INPUT -s IP Adresi -j DROP
iptables -D INPUT -s IP Adresi -j REJECT

IP bloğu engellemek için aşağıdaki kuralı kullanabilirsiniz.
iptables -A INPUT -s 127.0.0.0/24 -j DROP

Kural tanımlandıktan sonra service iptables save komutu ile kuralları kayıt edebilirsiniz.

iptables -L iptables kurallarını listeler

iptables -F   iptables kurallarını siler

iptables -h iptables yardım menüsü